BADANIE USG DOPPLER

Ultrasonografia dopplerowska – jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową, można wykreślić kierunek i prędkość przepływu krwi.

Cennik

FLEBOLOGIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Konultacja chirurga naczyniowego
+ badanie USG doppler układu żylnego kończyn dolnych
300 zł